Vi er opptatt av vedlikehold på næringsbygg

Kontakt oss for en uforpliktende prat

Vårt hovedmål er å bidra til reduserte drifts- og vedlikeholdskostnader for deg som eier næringsbygg

Vi tar prosjektoppdrag i forbindelse med utbygging og rehabilitering, samt bistår med utarbeidelse av rutiner og kontrollsystemer etter gjeldende lovverk. Vi garanterer at det vi leverer er verdt mer enn det koster. Hvis ikke, gir vi pengene tilbake. 

Spør oss om tilbud

Vern om helse, miljø og sikkerhet

Som eier av næringsbygg er det ditt ansvar å sørge for at bestemmelser i internkontroll-forskriften følges opp regelmessig.

Internkontollforskriften er bestemmelser som er gitt av myndighetene for igangsettelse, vedlikehold og oppfølging av helse, miljø og sikkerhet for alle virksomheter.

Internkontroll er til for å verne om liv, helse og materielle verdier, samt sørge for tiltak som skaper et godt miljø for de som bor og drifter der.  

Vi bistår med:

  • Utarbeidelse og oppdatering av tiltaksplaner i forbindelse med internkontrollforskriften

  • Årlig kontroll av fellesarealer

  • Kontroll av tak, pipe, beslag, takrenner og fasader der vi bruker drone

  • Service- og vedlikeholdsoppdrag på avtalte områder

  • Oppsett av vedlikeholdsplan - herunder arbeidsplan for vaktmester, håndverkere o.a.

  • Digital lagring av alle dokumenter på Boligmappa.no

Du får en egen uavhengig rådgiver til disposisjon ved skader på ditt næringsbygg.

Jeg vil gjerne vite mer.

Kontakt meg!

Nordisk Boligsertifisering gjennomfører årlig kontroll, service, vedlikehold og sertifisering. Vår målsetting er å redusere kostnader, skape økt trygghet og sikre en forutsigbar og god økonomi.

Våre dyktige rådgivere gir en nøytral vurdering uten binding til leverandører.

Hans B. Nilsen
Partner og driftsleder