Husk varselskilt ved fare for istapper og ras

Nå kommer våren, og med den snømengden som har vært i vinter, er det viktig å være ekstra påpasselig.

Det er i utgangspunktet gårdeieres ansvar å sikre at bygget følger forskrifter for helse, miljø og sikkerhet. 

Gårdeier plikter å holde sin eiendom i en slik stand at det ikke skjer skade på person eller eiendom. Gårdeier kan derimot gi ansvaret til styret om å følge etablerte rutiner og å påse at arbeidet utføres av kompetente og erfarne folk. Derfor gjelder det for styret å ta et ekstra ansvar for å sikre at alle tak og eventuelle andre snøfangere er sikret for takras.

I plan og bygnings-loven § 31-3 står det:

Eier eller den ansvarlige plikter å holde byggverk og installasjoner som omfattes av denne lov i en slik stand at det ikke oppstår fare for skade på, eller vesentlig ulempe for person, eiendom eller miljø, og slik at de ikke virker skjemmende i seg selv eller i forhold til omgivelsene.

Blir plikten ikke overholdt, kan kommunen gi pålegg om sikring og istandsetting.

Med dette følger det et stort ansvar.

I internkontrollforskriften som følges i det enkelte sameiet/borettslaget bør det settes inn retningslinjer for hvordan styret kan sikre at det ikke skjer skader.

Her er noen tips til styret:

  • Følg med på tak, og eventuelle andre steder hvor ras kan skje

  • Er det fare for ras, sett opp varselskilt så snart som mulig. Her finnes det flere leverandører som kan benyttes.

  • Få et snøfjerning-selskap til å fjerne snø på en forsvarlig måte. Gjelder ikke bare taket, men også i gaten, gårdsplass eller steder der folk ferdes og hvor skader kan skje grunnet snø og is.

  • Sjekk samtidig takrenner for eventuelle skader, slik at rennene gir fri vannsig

  • Legg inn reglene i internkontrollforskriften for sameiet og borettslaget – og følg opp.

Vi i Nordisk Boligsertifisering bistår gjerne i å sette opp gode vedlikeholdsplaner og retningslinjer for vedlikehold av tak og takrenner. 

  • Dato: 16.03.2018
  • Oppdatert: 16.03.2018

Ta årlig service på boligen din!

DET VIL JEG VITE MER OM

Jeg vil gjerne vite mer.

Kontakt meg!

Nordisk Boligsertifisering gjennomfører årlig kontroll, service, vedlikehold og sertifisering. Vår målsetting er å redusere kostnader, skape økt trygghet og sikre en forutsigbar og god økonomi.

Våre dyktige rådgivere gir en nøytral vurdering uten binding til leverandører.

Hans B. Nilsen
Partner og driftsleder