Vårt hovedmål er å bidra til reduserte drifts- og vedlikeholdskostnader

Kontakt oss for mer informasjon

Vi bistår sameier og borettslag med:

 • Utarbeidelse og oppdatering av tiltaksplaner i forbindelse med internkontrollforskriften

 • Årlig kontroll av fellesarealer 

 • Spesialkontroll av tak, pipe, beslag, takrenner og fasader ved hjelp av drone

 • Service- og vedlikeholdsoppdrag på avtalte områder

 • Oppsett av vedlikeholdsplan

 • Å sette opp arbeidsplan for vaktmester, håndverkere o.a.

 • Digital lagring av alle dokumenter på Boligmappa.no

 Styret får en egen uavhengig rådgiver til disposisjon.

 

VI GARANTERER AT DET VI LEVERER ER VERDT MER ENN DET KOSTER!
ELLERS GIR VI PENGENE TILBAKE!

Kontakt oss for pris 

Vern om helse, miljø og sikkerhet

Det er styrets ansvar å sørge for at bestemmelser i internkontrollforskriften følges opp regelmessig, og behandles i styret årlig. 

Internkontollforskriften er bestemmelser som er gitt av myndighetene for igangsettelse, vedlikehold og oppfølging av helse, miljø og sikkerhet for alle virksomheter, herunder sameier og borettslag. 

Internkontroll er til for å verne om liv, helse og materielle verdier, samt sørge for tiltak som skaper et godt miljø for de som bor der.  

Her bistår vi gjerne med råd og tips, samt gir anbefalinger til godt vedlikehold.

Vi i Nordisk Boligsertifisering AS tilbyr en rimelig tjeneste som hjelper styret med å få satt internkontroll i system og sørge for at det blir digitalt dokumentert og lagret.

I tillegg utfører vi også årlig ettersyn, kontroll, vedlikehold og service på utvalgte områder slik som tak, fasader og fellesarealer.

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende prat

 

Dette gjør vi:

 • Utarbeider et spesialtilpasset system for internkontroll i samarbeid med styret  
 • Gjennomfører årlig kontroll av fellesarealer
 • Utførerer service og vedlikehold på avtalte områder
 • Gjennomfører kontroll av tak og utvendige fasader med drone
 • Utarbeider forslag til arbeidsplan for vaktmester, håndverker o.l.
 • Setter opp vedlikeholdsplaner
 • Sørger for sikker digital lagring av alle dokumenter på Boligmappa.no
 • Rådgivning for styret 

Spørsmål og svar:

Vi skreddersyr avtaler og tilpasser omfang etter behov i forhold til følgende elementer:

 • Sertifisering:
  Vi foretar en fysisk gjennomgang av alle fellesarealer, fasader, tak og uteområder. Det blir utarbeidet en skriftlig rapport med bilder som dokumenterer tilstand.

 • Vedlikeholdsplan:
  Med bakgrunn i sertifiseringen og gjennomgangen utarbeider vi en vedlikeholdsplan hvor det fremgår hva som eventuelt bør og må utbedres.

 • Service:
  Vi tar service på fellesarealer etter avtale – så som en rens av takrenner, sluk, smøring av porter, dører etc.

 • Internkonrollforskriften:
  Vi sørger for at sameiet/borettslaget ivaretar internkontroll-forskriften ved å kartlegge hvilke ulykker som kan inntreffe og påse at tiltak som blir påpekt blir gjennomført.

 • Digital lagring av dokumenter:
  All dokumentasjon blir lagret på Boligmappa.no og er til enhver tilgjengelig for styreleder og følger sameiet/borettslaget. Her ligger også en mulighet for lagring av alle typer dokumenter for styret – helt gratis.

 • Årlig kontroll:
  Vi foretar en årlig kontroll/gjennomgang av elementer/områder som ligger innenfor og utenfor internkontrollforskriften.

 • Rådgivning:
  Styret får tilgang til sin egen personlige rådgiver fra Nordisk Boligsertifisering.

Internkontroll er systematiske tiltak som skal sikre at borettslag, sameier og velforeninger etc (les: boligvirksomheter) – planlegger, organiserer, utfører og vedlikeholder bygninger/fellesområder ute og inne i samsvar med krav fast fastsatt i helse, miljø og sikkerhetslovgivning (HMS).

Det betyr i praksis at det er styrets ansvar å kartlegge hvilke ulykker som kan  inntreffe, sørge for å gjennomføre tiltak som hindrer ulykker og følge opp dette regelmessig. Hensikten med interkontroll er at sikkerheten skal være best mulig – slik at beboerne til enhver tid er trygge i sine nærområder.

Les mer om internkontrollforskriften her.

Den nye eierseksjonsloven er gjort gjeldene fra og med januar 2018, og innebærer ikke mange store endringer i hverdagen for de som bor i sameier.

Men den gir blant annet en klargjøring av den enkeltes vedlikeholdsansvar og hva som er sameiets ansvar, vetorett for den enkelte ved dyre bomiljøtiltak og rett til å få anlegge lade punkt for el-bil.

Du kan lese mer om endringene og selve loven her.

Nei, vi garanterer at vi ikke har noen økonomiske bindinger eller avtaler med håndverkere eller andre leverandører.

Hvis sameiet/borettslaget gjør en avtale med oss, kan vi bistå med å finne håndverkere.  Det gjør vi ved å utarbeide tilbudsunderlag slik at anbud kan sendes ut og man får inn flere tilbud å vurdere. Man finner også gode og dyktige håndverkere på bl.a boligmappa.no og andre nettsteder.  Vi har god kjennskap til markedet, så kontakt oss gjerne.

Ja – vi kan bistå med dette. Kontakt oss gjerne for en avtale.

Jeg vil gjerne vite mer.

Kontakt meg!

Nordisk Boligsertifisering gjennomfører årlig kontroll, service, vedlikehold og sertifisering. Vår målsetting er å redusere kostnader, skape økt trygghet og sikre en forutsigbar og god økonomi.

Våre dyktige rådgivere gir en nøytral vurdering uten binding til leverandører.

Hans B. Nilsen
Partner og driftsleder