Årlig service øker verdien på boligen din

Kontakt oss for mer informasjon

Nordisk Boligsertifisering tilbyr en tjeneste som omfatter årlig inspeksjon, regelmessig vedlikehold og service på privatboliger, sameie/borettslag og næringsbygg

Det finnes gode eiendomsmeglere med verdivurderinger, takstmenn med tilstands- og boligsalgsrapporter – og flinke håndverkere. Det finnes også ulike boligforsikringer som tilsynelatende dekker det meste av uforutsette hendelser.

Derimot når det gjelder kontroll, regelmessig vedlikehold og service på boligen, er det ingen som tar bedre vare på eiendommen din enn Nordisk Boligsertifisering. 

Gjennom vår tjeneste sikrer vi boligens nåverdi og øker dens fremtidige! 

Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat

Privatbolig

Vi tar vare på din bolig og sikrer verdier med årlig gjennomgang, vedlikehold og service.

Sameie og borettslag

Vi gjennomfører årlig kontroll og service, og setter internkontroll og vedlikehold i system. 

Næringsbygg

Vi tar prosjektoppdrag og bistår med utarbeidelse av rutiner og kontrollsystemer ihht. gjeldende krav.

Vi dekker følgende områder

Vi har planer om bli landsdekkende innen 2019. Per i dag har vi rådgivere i følgende fylker:

  • Akershus

  • Buskerud

  • Oslo 

  • Vestfold

  • Østfold

 

Ta årlig service på boligen din!

DET VIL JEG VITE MER OM

Erik Rundgren

Erik Rundgren, Sørum

Som huseier er det vanskelig å holde seg ajour med hensyn til hva som bør gjøres av vedlikehold. Ved å kontakte Nordisk Boligsertifiering fikk en meget grundig gjennomgang av boligen. Rådgiveren hadde høy kompetanse innenfor det byggfaglige, og gav oss gode råd for hva som burde gjøres og ikke minst bekreftet hva som er bra. Vi har fått en omfattende rapport som gir oss en veileder til å gjennomføre en kostnadseffektiv vedlikeholdsplan. 

Mange av rådene var slik at vi kan gjøre arbeidet selv og til en lav kostnad.

Hadde ikke vi hatt denne gjennomgangen ville vi ikke ha oppdaget forhold som ville medfører store vedlikeholdskostnader bare om noen få år. Basert på rådene fra Nordisk Boligsertifisering løser vi vedlikeholdet fortløpende og kan unngå store økonomiske belastninger i fremtiden.

Jeg vil gjerne vite mer.

Kontakt meg!

Nordisk Boligsertifisering gjennomfører årlig kontroll, service, vedlikehold og sertifisering. Vår målsetting er å redusere kostnader, skape økt trygghet og sikre en forutsigbar og god økonomi.

Våre dyktige rådgivere gir en nøytral vurdering uten binding til leverandører.

Hans B. Nilsen
Partner og driftsleder