Er du bekymret for tette takrenner?

Vår og høst med kraftig regn og snøsmelting, løv og greiner, kan gi tette takrenner som i verste fall kan gi vannskader. Ved minusgrader fryser vannet til is og det kan få nedløpsrør til å sprekke.

VI SJEKKER FOR DEG!

I tillegg er det slik at når du har lange istapper fra tak og takrenner, kan det bety at huset har svakheter som bør undersøkes. I tillegg utgjør istapper en fare og risiko som du som boligeier må ta på alvor.

Vi ser ofte at mangelfull isolasjon og/eller for svak lufting av ytre takflate ofte er årsaken. Dette vil kunne gi varme opp i takflaten som igjen medfører at smeltevann fryser til is ved takfoten.

Husk at denne type følgeskader ikke dekkes av forsikringen din!

På våre inspeksjoner gir vi deg råd om hvordan dette kan utbedres - og det koster ofte mindre en du tror. Våre råd er forskningsbasert og i tråd med anbefalinger fra Sintef Byggforsk.

Visste du at som kunde av hos oss er rens av takrenner og nedløp inkludert i prisen?

Les mer om hvilke sjekkpunkter vi kartlegger.

Ta gjerne kontakt med oss på telefon, e-post eller chat.

  • Dato: 27.02.2018
  • Oppdatert: 22.11.2018

Ta årlig service på boligen din!

DET VIL JEG VITE MER OM

Jeg vil gjerne vite mer.

Kontakt meg!

Nordisk Boligsertifisering gjennomfører årlig kontroll, service, vedlikehold og sertifisering. Vår målsetting er å redusere kostnader, skape økt trygghet og sikre en forutsigbar og god økonomi.

Våre dyktige rådgivere gir en nøytral vurdering uten binding til leverandører.

Hans B. Nilsen
Partner og driftsleder