Trenger huset eller hytta etterisolering?

Det er ingen krav til at du skal etterisolere huset ditt, men det er flere gode grunner til å gjøre det. Kostnadene for oppvarming reduseres, inneklimaet forbedres og boligens verdi vil stige fordi en velisolert bolig er mer attraktiv enn en som er dårlig isolert.

Etterisoleringen må utføres byggteknisk korrekt for å unngå problemer med fukt og kuldebroer. Fukt kan på kort og lang sikt være skadelig for huset ditt og ytterligere forverre ditt inneklima i form av mugg om det ikke er utført korrekt.

Rådfør deg med folk med byggteknisk kompetanse før du går i gang eller søk råd hos oss i Nordisk Boligsertifisering.

Visste du at opptil 30 prosent av varmetapet kan skyldes delvis manglende eller utilstrekkelig isolasjon? Da er det verdt å sjekke isoleringen.

Når du etterisolererer, legger du enten ekstra isolasjon i husets konstruksjon som allerede er isolert eller du isolererer der det ikke har vært gjort tidligere. Begge deler er noe du kan gjøre etter at huset eller hytta er bygget.

Dette betyr at det ikke bare er eldre og svært gamle hus som kan og bør etterisoleres. Hus som er bare noen få år kan også dra nytte av å bli være etterisolert.

 

 

Typiske steder for etterisolering kan være:
- Takkonstruksjon
- Loft
- Skråvegger
- Gulv – spesielt gulv over krypkjellere
- Ytter- og kjellervegger
- Tekniske installasjoner
 
Visste du at å isolere taket er et av de billigste tiltakene med kortest tilbakebetalingstid. Slik gjør du: 
•    Legg 200 mm ekstra mineralull på loftet hvis det bare er 100-150 mm der fra før og du vil merke forskjellen raskt. Hvis du isolerer med mineralull, bør det være en tett dampsperre mellom.
•    Er huset ditt ikke hulromisolert, så få det gjort – det vil du tjene på.
•    Isoler tilgjengelige varmeledninger, med mindre de varmer opp kjelleren eller andre rom som trenger oppvarming.

Det lønner seg å etterisolere, selv om du får profesjonell hjelp med oppgaven.

Usikker på om ditt hus trenger etterisolering? Ta gjerne kontakt med en av våre rådgivere. 

Mer informasjon:

Hus og Bolig

Byggern

  • Dato: 12.03.2018
  • Oppdatert: 19.03.2018

Ta årlig service på boligen din!

DET VIL JEG VITE MER OM

Jeg vil gjerne vite mer.

Kontakt meg!

Nordisk Boligsertifisering gjennomfører årlig kontroll, service, vedlikehold og sertifisering. Vår målsetting er å redusere kostnader, skape økt trygghet og sikre en forutsigbar og god økonomi.

Våre dyktige rådgivere gir en nøytral vurdering uten binding til leverandører.

Hans B. Nilsen
Partner og driftsleder